Algemene voorwaarden


1 Aanvraag EHBO bij evenementen
1.1 Indien u van onze diensten (EHBO bij evenementen) gebruik maakt, dan verzoeken wij u het hiervoor bestemde aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te retourneren.
1.2 De aanvraag EHBO bij evenementen dient uiterlijk 3 weken voor het evenement bij ons binnen te zijn. Deze tijd is nodig voor de werving, planning en inzet hulpverleners en materiaal en eventueel ondersteuningsverzoek te plaatsen bij overige E.H.B.O verenigingen
1.3 Tijdens het EHBO evenement worden onze vrijwilligers op uw kosten voorzien van consumpties. Tevens dient u te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de werkplek.
1.4 De vereniging wijst u erop dat de mogelijkheid bestaat dat de aanvraag niet kan worden gehonoreerd.
1.5 De vereniging zal ernaar streven om zo snel mogelijk schriftelijk uitsluitsel te geven.
1.6 Bij annulering van de hulpverlening bereken we kosten, En die zijn dan de 3/4 van de opdracht. Deze kosten bereken we alleen als er 48 uur voor aanvang van een hulpverlening wordt afgemeld.
2 Inzet tijdens een evenement.
2.1 Naar aanleiding van het aanvraagformulier hulpverlening zal de vereniging bepalen hoeveel hulpverleners en welk materiaal er ingezet zal gaan worden. Uitgangspunt is dat voor elke hulpverlening minimaal twee hulpverleners per dienst ingezet zullen worden.
2.2 De vereniging zorgt ervoor dat tijdens het evenement goed opgeleide hulpverleners worden ingezet. Alle hulpverleners zijn minimaal in bezit van een geldig EHBO diploma. Eventuele inzet van stagiaires, etc. zal vooraf worden overlegd met de organisatie van het evenement.
2.3 De hulpverleners handelen conform de laatste druk van het Oranje Kruisboekje en de goedgekeurde behandelingsprotocollen.
2.4 Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts en/of ambulance ingeschakeld. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten.
2.5 De vereniging kan geen zorg dragen voor (tijdelijke) opvang van zoekgeraakte kinderen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel afgegeven gevonden voorwerpen.
2.6 De evenementen hulpverleners kunnen niet worden ingezet voor orde- en veiligheidstaken.
2.7 De communicatiemiddelen van de EHBO vereniging zijn alleen bedoeld voor de noodzakelijke berichtgeving van medische aard en zal niet worden ingezet ten behoeve van organisatorische ondersteuning.
3 Behandeling slachtoffers
3.1 Om de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar waar mogelijk het slachtoffer opgevangen en/of behandelt in een door de organisatie beschikbaar gestelde ruimte. Deze ruimte is niet toegankelijk voor publiek en bij voorkeur afsluitbaar. Bovendien is deze ruimte voorzien van stromend water en goede verlichting.
3.2 Tijdens de opvang en verzorging van slachtoffers wordt door de hulpverleners een aantal persoonsgegevens genoteerd Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden met de uiterste zorg behandeld. Indien nodig worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate behandeling verstrekt aan de betreffende hulpdienst. De medische en persoonsgegevens worden niet verstrekt aan de organisatie of derden. Het is voor de organisatie wel mogelijk een overzicht te ontvangen met het aantal behandelingen en letsels.
4 Aansprakelijkheid van de vereniging
4.1 De vereniging heeft voor al haar vrijwilligers een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
4.2 De evenementen hulpverlener zal geen voorbehouden handelingen volgens de wet BIG uitvoeren.
5 Prijzen
5.1 Onze prijzen zijn inclusief BTW. En hebben betrekking op aanvragen die voldoen aan punt 1.2. Aanvragen die daar niet aan voldoen kunnen een afwijking hebben in de prijs.
5.2 De kosten van verbandmateriaal zit in het uur tarief.
5.3 De kosten van de AED Elektroden die ten behoeve van een reanimatie moet worden ingezien zijn op basis van nacalculatie.