Nieuwsbericht: Corona virus (vervolg)


In verband met de recente ontwikkelingen m.b.t. het corona virus, is er besloten om alle bijeenkomsten, EHBO cursussen, lessen, opleidingen,  bestuursvergaderingen et cetera uit te stellen tot na 1 juni a.s.