Nieuwsbericht: COVID-19 virus (vervolg 2)


Naar aanleiding van de ontwikkelingen van 21 april j.l. m.b.t. het corona virus, is er besloten om alle bijeenkomsten, EHBO cursussen, lessen, opleidingen,  bestuursvergaderingen et cetera uit te stellen tot na 1 september a.s. We houden jullie op de hoogte.