Herhalingslessen diploma eerste hulp


Wat houden de herhalingslessen Diploma Eerste Hulp in?

Na het behalen van het diploma EHBO kun je je aanmelden voor een gevorderde leerweg als EHBO hulpverlener bij EHBO Vereniging Zevenaar. Van de gevorderde EHBO'er wordt verwacht dat hij of zij de benodigde competenties per twee jaar behaalt.

Hieronder vindt je een schema van de competentie onderdelen welke elk jaar moeten worden herhaald:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock

En de volgende onderwerpen eenmaal in de twee jaar:

 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftigingen
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsel door koude
 • Letsel door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijke lichaam

De avonden die een gevorderde EHBO'er volgt hebben een wisselend perspectief. Er zullen avonden zijn die een theoretisch karakter hebben, welke afgewisseld worden met praktijklessen (verbanden aanleggen, beademen, reanimeren etc.)

Regelmatig wordt er beroep gedaan op onze Vereniging om bij evenementen en sportwedstrijden te posten. Dit houdt in dat bij dergelijke activiteiten EHBO'ers aanwezig moeten zijn met een geldig EHBO diploma. Daarnaast betekend dat de opgedane ervaring in de praktijk kan geoefend kan worden.